Hiển thị:
Trang

Bộ mũi phay 12 chi tiết cốt 8mm Makita A-88054

Bộ mũi phay 12 chi tiết cốt 8mm Makita A-88054

Bộ mũi phay 12 chi tiết cốt 8mm Makita A-88054 Bao gồm 12 mũi phay gỗ được sắp xếp ngay ngắn trong hộp gỗ đẹp đẽ.- Round over: Diameter: 22.2mm, Radius: 6.3mm - Cove: Diameter: 22mm, Radius:..

2.005.000 VNĐ

Bộ mũi phay chuôi 1/4'' 12 chi tiết Makita A-91051

Bộ mũi phay chuôi 1/4'' 12 chi tiết Makita A-91051

Bộ mũi phay chuôi 1/4'' 12 chi tiết Makita A-91051 - Thiết kế bao gồm nhiều loại mũi phay khác nhau thuận tiện cho người sử dụng.- Người dùng có thể tạo ra nhi..

2.005.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 15mm D-07727

Mũi phay gỗ Makita 15mm D-07727

Mũi phay gỗ Makita 15mm D-07727 ..

28.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 16mm D-07733

Mũi phay gỗ Makita 16mm D-07733

Mũi phay gỗ Makita 16mm D-07733 ..

30.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 18mm D-07749

Mũi phay gỗ Makita 18mm D-07749

Mũi phay gỗ Makita 18mm D-07749 ..

30.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 20mm D-07755

Mũi phay gỗ Makita 20mm D-07755

Mũi phay gỗ Makita 20mm D-07755 ..

36.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 22mm D-07761

Mũi phay gỗ Makita 22mm D-07761

Mũi phay gỗ Makita 22mm D-07761 ..

28.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 24mm D-07777

Mũi phay gỗ Makita 24mm D-07777

Mũi phay gỗ Makita 24mm D-07777 ..

36.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 25mm D-07783

Mũi phay gỗ Makita 25mm D-07783

Mũi phay gỗ Makita 25mm D-07783 ..

42.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 26mm D-07799

Mũi phay gỗ Makita 26mm D-07799

Mũi phay gỗ Makita 26mm D-07799 ..

40.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 28mm D-07808

Mũi phay gỗ Makita 28mm D-07808

Mũi phay gỗ Makita 28mm D-07808 ..

45.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 32mm D-07820

Mũi phay gỗ Makita 32mm D-07820

Mũi phay gỗ Makita 32mm D-07820 ..

52.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 35mm D-07842

Mũi phay gỗ Makita 35mm D-07842

Mũi phay gỗ Makita 35mm D-07842 ..

56.000 VNĐ

Mũi phay gỗ Makita 36mm D-07858

Mũi phay gỗ Makita 36mm D-07858

Mũi phay gỗ Makita 36mm D-07858 ..

60.000 VNĐ

Mũi phay gỗ tròn góc - ổ bi Makita D-49797

Mũi phay gỗ tròn góc - ổ bi Makita D-49797

Mũi phay gỗ tròn góc - ổ bi Makita D-49797 ..

200.000 VNĐ

Mũi phay thẳng 1/4x6mm MAKITA D-09313

Mũi phay thẳng 1/4x6mm MAKITA D-09313

Mũi phay thẳng 1/4x6mm MAKITA D-09313 ..

220.000 VNĐ

Mũi phay thẳng MAKITA (1/4) 6mm D-09173

Mũi phay thẳng MAKITA (1/4) 6mm D-09173

Mũi phay thẳng MAKITA (1/4) 6mm D-09173 ..

185.000 VNĐ

Mũi phay thẳng Makita 10mm D-15512

Mũi phay thẳng Makita 10mm D-15512

Mũi phay thẳng Makita 10mm D-15512 ..

195.000 VNĐ

Mũi phay thẳng Makita 12mm D-07901

Mũi phay thẳng Makita 12mm D-07901

Mũi phay thẳng Makita 12mm D-07901 ..

225.000 VNĐ

Mũi phay thẳng Makita 6mm D-09167

Mũi phay thẳng Makita 6mm D-09167

Mũi phay thẳng Makita 6mm D-09167 ..

170.000 VNĐ

Mũi phay thẳng Makita 733238-9

Mũi phay thẳng Makita 733238-9

Mũi phay thẳng Makita 733238-9 ..

155.000 VNĐ

Mũi phay thẳng Makita 8mm D-15388

Mũi phay thẳng Makita 8mm D-15388

Mũi phay thẳng Makita 8mm D-15388 ..

185.000 VNĐ

Mũi phay tỉa mép 1 đầu MAKITA D-09335

Mũi phay tỉa mép 1 đầu MAKITA D-09335

Mũi phay tỉa mép 1 đầu MAKITA D-09335 ..

245.000 VNĐ

Mũi phay vát cạch xiên - ổ bi MAKITA D-50033

Mũi phay vát cạch xiên - ổ bi MAKITA D-50033

Mũi phay vát cạch xiên - ổ bi MAKITA D-50033 ..

325.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 24 của 24 (1 Trang)